Meeloop stage Sourcing (Mandarijn sprekend)

English version below

Over de vacature
Volg jij een studie in de richting van international business/trade management en ben je op zoek naar een meeloop stageplek? Herken jij jezelf als een leergierige student en houd jij van aanpakken? Én beheers je Mandarijn? Dan zoeken wij jou! Ter assistentie van het leukste team in Rotterdam zijn wij op zoek naar een stagiair die onze sourcing afdeling zal komen versterken.

Wat maakt een stage bij Keiretsu Europe nou zo aantrekkelijk?

 • Een stagevergoedin
 • Een laptop ter beschikking om voor stage én privé te gebruiken
 • Je leert van vakmensen
 • We behandelen je als onze naaste collega
 • Vrijdagmiddagborrels

 

Wat ga je doen?
Tijdens deze veelzijdige stage zal jij binnen het Buying team onze sourcing managers assisteren en ondersteunen. Je taken zullen bestaan uit:

 • Meedenken met het ontwikkelen van promotionele items voor de klant
 • Aansturen van producties in Azië
 • Het optimaliseren van productieprocessen
 • Het bewaken van de voortgang en de planning
 • Het up-to-date houden van de suppliers database

 

Keiretsu Europe
Keiretsu bouwt, versterkt en ontwikkelt authentieke contacten door middel van corporate promotions. Daarvoor ontwikkelen wij hoogwaardige en innovatieve premiums en relatiegeschenken die de bedrijfsidentiteit en merkwaarde van onze klanten versterken en die zorgen voor interactie met hun doelgroepen zoals consumenten of werknemers. Onze producten zorgen ervoor dat onze klanten een blijvende indruk maken.

In de Japanse filosofie betekent Keiretsu letterlijk “schakel”. In deze schakel voorzien wij opdrachtgevers volledig. Van gepersonaliseerde webshops tot de volledige logistieke service: voorraadbeheer, opslag, fulfilment. Wij zijn die onmisbare schakel tussen opdrachtgever en klanten.

Wil jij je ontwikkelen in een dynamische omgeving, met het leukste team werken aan mooie projecten? Werken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid in combinatie met commerciële resultaten? Keiretsu is de plek om volledig tot ontplooiing te komen, wij helpen je het onmogelijke mogelijk maken. Voor professionals die willen groeien, durven dromen en creëren.

Wat werken bij Keiretsu bijzonder maakt? Een warm bad waar creativiteit, kwaliteit en gezelligheid voorop staan. Waar we vol passie mooie dingen maken en diversiteit belangrijk vinden!

 

English version

Internship Sourcing (Mandarin speaking)

About the Internship
Are you studying international business/trade management and looking for an internship? Do you recognise yourself as a curious student who likes getting to work? Do you speak Mandarin? Then we are looking for you! We are looking for an intern to strengthen our sourcing department to assist the nicest team in Rotterdam.

What makes an internship at Keiretsu Europe so attractive?

 • An internship compensation
 • A laptop at your disposal to use for internship and private use
 • You will learn from professionals
 • We treat you as our closest colleague
 • Friday afternoon drinks

 

What will you do?
During this versatile internship, you will assist and support our sourcing managers within the Buying team. Your tasks will include:

 • Thinking along with developing promotional items for the customer
 • Managing productions in Asia
 • Optimising production processes
 • Monitoring progress and planning
 • Keeping the supplier’s database up to date

 

Keiretsu Europe
Keiretsu builds, strengthens and develops authentic contacts through corporate promotions. To this end, we produce high-quality and innovative premiums and corporate gifts that reinforce our client’s corporate identity and brand value and ensure interaction with their target groups, such as consumers or employees. Our products ensure that our clients make a lasting impression.

In Japanese philosophy, Keiretsu literally means “link.” We provide clients with this link completely. From personalised web shops to the complete logistics service: inventory management, storage, and fulfilment. We are the indispensable link between clients and customers.

Would you like to develop in a dynamic environment, working with the best team on beautiful projects? Working from social responsibility in combination with commercial results? Keiretsu is the place to develop fully. We help you make the impossible possible. For professionals who want to grow, dare to dream and create.

What makes working at Keiretsu special? A warm bath where creativity, quality and friendliness are paramount. Where we passionately create beautiful things and where diversity is important!

Interesse?
Solliciteer nu!